Vì sao đại liên DShK 12,7mm là "huyền thoại" trong lịch sử chiến tranh?

Tiến Minh -

(Kiến Thức) - Ra đời trước khi Thế chiến 2 bùng nổ không lâu, đại liên DShK 12,7mm đã khẳng định là hỏa lực mạnh mẽ và được sử dụng đến tận ngày nay; có thể khẳng định, DShK 12,7mm là vũ khí huyền thoại, để lại dấu ấn trong lịch sử.

 • Vi sao dai lien DShK 12,7mm la
 • Vi sao dai lien DShK 12,7mm la
 • Vi sao dai lien DShK 12,7mm la
 • Vi sao dai lien DShK 12,7mm la
 • Vi sao dai lien DShK 12,7mm la
 • Vi sao dai lien DShK 12,7mm la
 • Vi sao dai lien DShK 12,7mm la
 • Vi sao dai lien DShK 12,7mm la
 • Vi sao dai lien DShK 12,7mm la
 • Vi sao dai lien DShK 12,7mm la
 • Vi sao dai lien DShK 12,7mm la
 • Vi sao dai lien DShK 12,7mm la
 • Vi sao dai lien DShK 12,7mm la
 • Vi sao dai lien DShK 12,7mm la
 • Vi sao dai lien DShK 12,7mm la
 • Vi sao dai lien DShK 12,7mm la