Vì sao Mỹ quyết không xuất khẩu tiêm kích tàng hình F-22 Raptor?

Ra đời từ năm 2005, tới nay tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ đã được 17 năm tuổi, nhưng Washington vẫn nhất quyết không xuất khẩu loại vũ khí này cho các nước đồng minh.

 • Vi sao My quyet khong xuat khau tiem kich tang hinh F-22 Raptor?
 • Vi sao My quyet khong xuat khau tiem kich tang hinh F-22 Raptor?-Hinh-2
 • Vi sao My quyet khong xuat khau tiem kich tang hinh F-22 Raptor?-Hinh-3
 • Vi sao My quyet khong xuat khau tiem kich tang hinh F-22 Raptor?-Hinh-4
 • Vi sao My quyet khong xuat khau tiem kich tang hinh F-22 Raptor?-Hinh-5
 • Vi sao My quyet khong xuat khau tiem kich tang hinh F-22 Raptor?-Hinh-6
 • Vi sao My quyet khong xuat khau tiem kich tang hinh F-22 Raptor?-Hinh-7
 • Vi sao My quyet khong xuat khau tiem kich tang hinh F-22 Raptor?-Hinh-8
 • Vi sao My quyet khong xuat khau tiem kich tang hinh F-22 Raptor?-Hinh-9
 • Vi sao My quyet khong xuat khau tiem kich tang hinh F-22 Raptor?-Hinh-10
 • Vi sao My quyet khong xuat khau tiem kich tang hinh F-22 Raptor?-Hinh-11
 • Vi sao My quyet khong xuat khau tiem kich tang hinh F-22 Raptor?-Hinh-12
Trần Trân