Vì sao tiêm kích Nga chỉ bay sượt qua, UAV Mỹ đã rơi?

Google News

Sau khi Liên Xô tan rã, 36 năm sau, tiêm kích Nga lại có cơ hội "hành" trinh sát cơ Mỹ, khi dùng chiến đấu cơ hạng nặng Su-27 cắt đuôi "Kẻ săn mồi" MQ-9 "Predator".

 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?
 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?-Hinh-2
 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?-Hinh-3
 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?-Hinh-4
 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?-Hinh-5
 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?-Hinh-6
 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?-Hinh-7
 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?-Hinh-8
 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?-Hinh-9
 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?-Hinh-10
 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?-Hinh-11
 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?-Hinh-12
 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?-Hinh-13
 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?-Hinh-14
 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?-Hinh-15
 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?-Hinh-16
 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?-Hinh-17
 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?-Hinh-18
 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?-Hinh-19
 • Vi sao tiem kich Nga chi bay suot qua, UAV My da roi?-Hinh-20
Tiến Minh