Vì sao xe tăng chủ lực Nga hay bị "thổi" bay tháp pháo?

Xe tăng Nga khi bị tiêu diệt thường bay tháp pháo ra ngoài, trong khi đó các xe tăng chủ lực Abrams của Mỹ lại không gặp phải vấn đề này.

 • Vi sao xe tang chu luc Nga hay bi
 • Vi sao xe tang chu luc Nga hay bi
 • Vi sao xe tang chu luc Nga hay bi
 • Vi sao xe tang chu luc Nga hay bi
 • Vi sao xe tang chu luc Nga hay bi
 • Vi sao xe tang chu luc Nga hay bi
 • Vi sao xe tang chu luc Nga hay bi
 • Vi sao xe tang chu luc Nga hay bi
 • Vi sao xe tang chu luc Nga hay bi
 • Vi sao xe tang chu luc Nga hay bi
 • Vi sao xe tang chu luc Nga hay bi
 • Vi sao xe tang chu luc Nga hay bi
 • Vi sao xe tang chu luc Nga hay bi
Trần Trân (Theo Quora)