Vị trí lỗ tiếp liệu trên không của từng loại máy bay Mỹ

Quá trình tiếp liệu trên không có thể diễn ra đơn giản hoặc cực kỳ "cồng kềnh" tùy vào vị trí đặt lỗ tiếp liệu trên không của từng loại máy bay.

 • Vi tri lo tiep lieu tren khong cua tung loai may bay My
 • Vi tri lo tiep lieu tren khong cua tung loai may bay My-Hinh-2
 • Vi tri lo tiep lieu tren khong cua tung loai may bay My-Hinh-3
 • Vi tri lo tiep lieu tren khong cua tung loai may bay My-Hinh-4
 • Vi tri lo tiep lieu tren khong cua tung loai may bay My-Hinh-5
 • Vi tri lo tiep lieu tren khong cua tung loai may bay My-Hinh-6
 • Vi tri lo tiep lieu tren khong cua tung loai may bay My-Hinh-7
 • Vi tri lo tiep lieu tren khong cua tung loai may bay My-Hinh-8
 • Vi tri lo tiep lieu tren khong cua tung loai may bay My-Hinh-9
 • Vi tri lo tiep lieu tren khong cua tung loai may bay My-Hinh-10
 • Vi tri lo tiep lieu tren khong cua tung loai may bay My-Hinh-11
 • Vi tri lo tiep lieu tren khong cua tung loai may bay My-Hinh-12
 • Vi tri lo tiep lieu tren khong cua tung loai may bay My-Hinh-13
 • Vi tri lo tiep lieu tren khong cua tung loai may bay My-Hinh-14
 • Vi tri lo tiep lieu tren khong cua tung loai may bay My-Hinh-15
 • Vi tri lo tiep lieu tren khong cua tung loai may bay My-Hinh-16
 • Vi tri lo tiep lieu tren khong cua tung loai may bay My-Hinh-17
Trần Trân