Việt Nam chế tạo, sử dụng đại liên gắn được trên xe tăng T-90 tốt thế nào?

PV -

(Kiến Thức) - Hiện tại Quân đội Việt Nam đã sản xuất hàng loạt thành công đại liên phòng không NSV 12,7mm và tự chủ được cả nguồn đạn. Ngoài làm vũ khí phụ trên xe tăng T-90, ở Việt Nam khẩu NSV còn được sử dụng trên tàu chiến, tàu kiểm ngư.

 • Viet Nam che tao, su dung dai lien gan duoc tren xe tang T-90 tot the nao?
 • Viet Nam che tao, su dung dai lien gan duoc tren xe tang T-90 tot the nao?-Hinh-2
 • Viet Nam che tao, su dung dai lien gan duoc tren xe tang T-90 tot the nao?-Hinh-3
 • Viet Nam che tao, su dung dai lien gan duoc tren xe tang T-90 tot the nao?-Hinh-4
 • Viet Nam che tao, su dung dai lien gan duoc tren xe tang T-90 tot the nao?-Hinh-5
 • Viet Nam che tao, su dung dai lien gan duoc tren xe tang T-90 tot the nao?-Hinh-6
 • Viet Nam che tao, su dung dai lien gan duoc tren xe tang T-90 tot the nao?-Hinh-7
 • Viet Nam che tao, su dung dai lien gan duoc tren xe tang T-90 tot the nao?-Hinh-8
 • Viet Nam che tao, su dung dai lien gan duoc tren xe tang T-90 tot the nao?-Hinh-9
 • Viet Nam che tao, su dung dai lien gan duoc tren xe tang T-90 tot the nao?-Hinh-10
 • Viet Nam che tao, su dung dai lien gan duoc tren xe tang T-90 tot the nao?-Hinh-11
 • Viet Nam che tao, su dung dai lien gan duoc tren xe tang T-90 tot the nao?-Hinh-12
 • Viet Nam che tao, su dung dai lien gan duoc tren xe tang T-90 tot the nao?-Hinh-13
 • Viet Nam che tao, su dung dai lien gan duoc tren xe tang T-90 tot the nao?-Hinh-14