Việt Nam hiện đại hóa thành công tàu đổ bộ 50 năm tuổi: Quá tốt!

Hoàng Lê -

(Kiến Thức) - Công nghiệp quốc phòng Việt Nam tiếp tục có bước tiến trong việc đảm bảo vũ khí cho quân đội khi thực hiện hiện đại hóa thành công trong nước lớp tàu đổ bộ đã 50 năm phục vụ do Liên Xô (cũ) chế tạo. 

 • Viet Nam hien dai hoa thanh cong tau do bo 50 nam tuoi: Qua tot!
 • Viet Nam hien dai hoa thanh cong tau do bo 50 nam tuoi: Qua tot!-Hinh-2
 • Viet Nam hien dai hoa thanh cong tau do bo 50 nam tuoi: Qua tot!-Hinh-3
 • Viet Nam hien dai hoa thanh cong tau do bo 50 nam tuoi: Qua tot!-Hinh-4
 • Viet Nam hien dai hoa thanh cong tau do bo 50 nam tuoi: Qua tot!-Hinh-5
 • Viet Nam hien dai hoa thanh cong tau do bo 50 nam tuoi: Qua tot!-Hinh-6
 • Viet Nam hien dai hoa thanh cong tau do bo 50 nam tuoi: Qua tot!-Hinh-7
 • Viet Nam hien dai hoa thanh cong tau do bo 50 nam tuoi: Qua tot!-Hinh-8
 • Viet Nam hien dai hoa thanh cong tau do bo 50 nam tuoi: Qua tot!-Hinh-9
 • Viet Nam hien dai hoa thanh cong tau do bo 50 nam tuoi: Qua tot!-Hinh-10
 • Viet Nam hien dai hoa thanh cong tau do bo 50 nam tuoi: Qua tot!-Hinh-11
 • Viet Nam hien dai hoa thanh cong tau do bo 50 nam tuoi: Qua tot!-Hinh-12