Việt Nam là “mồ chôn” mọi máy bay hiện đại của Mỹ [P2]

Với chi phí chế tạo đắt hơn cả B-52, được áp dụng những công nghệ hiện đại, những chiếc F-111 thực sự là đối thủ xứng tầm của phòng không Việt Nam.

 • Viet Nam la “mo chon” moi may bay hien dai cua My [P2]
 • Viet Nam la “mo chon” moi may bay hien dai cua My [P2]-Hinh-2
 • Viet Nam la “mo chon” moi may bay hien dai cua My [P2]-Hinh-3
 • Viet Nam la “mo chon” moi may bay hien dai cua My [P2]-Hinh-4
 • Viet Nam la “mo chon” moi may bay hien dai cua My [P2]-Hinh-5
 • Viet Nam la “mo chon” moi may bay hien dai cua My [P2]-Hinh-6
 • Viet Nam la “mo chon” moi may bay hien dai cua My [P2]-Hinh-7
 • Viet Nam la “mo chon” moi may bay hien dai cua My [P2]-Hinh-8
 • Viet Nam la “mo chon” moi may bay hien dai cua My [P2]-Hinh-9
 • Viet Nam la “mo chon” moi may bay hien dai cua My [P2]-Hinh-10
 • Viet Nam la “mo chon” moi may bay hien dai cua My [P2]-Hinh-11
 • Viet Nam la “mo chon” moi may bay hien dai cua My [P2]-Hinh-12
 • Viet Nam la “mo chon” moi may bay hien dai cua My [P2]-Hinh-13
 • Viet Nam la “mo chon” moi may bay hien dai cua My [P2]-Hinh-14
 • Viet Nam la “mo chon” moi may bay hien dai cua My [P2]-Hinh-15
 • Viet Nam la “mo chon” moi may bay hien dai cua My [P2]-Hinh-16
Thái Hòa