Việt Nam “tăng tuổi thọ” máy bay Su-27 hiện đại thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Việc đại tu tăng hạn sử dụng một dòng máy bay chiến đấu hiện đại như Su-27 không phải là điều dễ dàng, ngoài quốc gia sản xuất hiện chỉ có vài nước trên thế giới là đủ sức làm điều này. 

 • Viet Nam “tang tuoi tho” may bay Su-27 hien dai the nao?
 • Viet Nam “tang tuoi tho” may bay Su-27 hien dai the nao?-Hinh-2
 • Viet Nam “tang tuoi tho” may bay Su-27 hien dai the nao?-Hinh-3
 • Viet Nam “tang tuoi tho” may bay Su-27 hien dai the nao?-Hinh-4
 • Viet Nam “tang tuoi tho” may bay Su-27 hien dai the nao?-Hinh-5
 • Viet Nam “tang tuoi tho” may bay Su-27 hien dai the nao?-Hinh-6
 • Viet Nam “tang tuoi tho” may bay Su-27 hien dai the nao?-Hinh-7
 • Viet Nam “tang tuoi tho” may bay Su-27 hien dai the nao?-Hinh-8
 • Viet Nam “tang tuoi tho” may bay Su-27 hien dai the nao?-Hinh-9
 • Viet Nam “tang tuoi tho” may bay Su-27 hien dai the nao?-Hinh-10
 • Viet Nam “tang tuoi tho” may bay Su-27 hien dai the nao?-Hinh-11
 • Viet Nam “tang tuoi tho” may bay Su-27 hien dai the nao?-Hinh-12
 • Viet Nam “tang tuoi tho” may bay Su-27 hien dai the nao?-Hinh-13
 • Viet Nam “tang tuoi tho” may bay Su-27 hien dai the nao?-Hinh-14
Hoàng Lê