Việt Nam từng biên chế phiên bản MiG-21Bis mạnh ngang F-16

Là phiên bản cuối cùng dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-21, tính năng của MiG-21Bis bay tương đương F-16 đời đầu do Mỹ sản xuất. 

 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-2
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-3
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-4
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-5
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-6
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-7
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-8
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-9
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-10
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-11
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-12
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-13
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-14
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-15
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-16
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-17
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-18
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-19
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-20
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-21
 • Viet Nam tung bien che phien ban MiG-21Bis manh ngang F-16-Hinh-22
Theo Việt Hùng/ANTĐ