Việt Nam từng có xe phá mìn như "quái thú" UR-77 của Liên Xô?

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Một hình ảnh mới đây vừa được tiết lộ đã cho thấy Việt Nam từng nghiên cứu và "độ" thành công thiết giáp M113 thành xe phá mìn UR-77 như của Liên Xô.

 • Viet Nam tung co xe pha min nhu
 • Viet Nam tung co xe pha min nhu
 • Viet Nam tung co xe pha min nhu
 • Viet Nam tung co xe pha min nhu
 • Viet Nam tung co xe pha min nhu
 • Viet Nam tung co xe pha min nhu
 • Viet Nam tung co xe pha min nhu
 • Viet Nam tung co xe pha min nhu
 • Viet Nam tung co xe pha min nhu
 • Viet Nam tung co xe pha min nhu
 • Viet Nam tung co xe pha min nhu