Việt Nam từng sở hữu máy bay cánh bằng có thể... bay giật lùi!

Khắc Đôn -

(Kiến Thức) - Trong biên chế trước đây của Không quân Việt Nam có một loại máy bay "độc nhất vô nhị" với khả năng bay giật lùi khi điều kiện cho phép.

  • Viet Nam tung so huu may bay canh bang co the... bay giat lui!
  • Viet Nam tung so huu may bay canh bang co the... bay giat lui!-Hinh-2
  • Viet Nam tung so huu may bay canh bang co the... bay giat lui!-Hinh-3
  • Viet Nam tung so huu may bay canh bang co the... bay giat lui!-Hinh-4
  • Viet Nam tung so huu may bay canh bang co the... bay giat lui!-Hinh-5
  • Viet Nam tung so huu may bay canh bang co the... bay giat lui!-Hinh-6
  • Viet Nam tung so huu may bay canh bang co the... bay giat lui!-Hinh-7
  • Viet Nam tung so huu may bay canh bang co the... bay giat lui!-Hinh-8
  • Viet Nam tung so huu may bay canh bang co the... bay giat lui!-Hinh-9
  • Viet Nam tung so huu may bay canh bang co the... bay giat lui!-Hinh-10