Việt Nam vượt trội hơn toàn bộ Đông Nam Á về số lượng tiêm kích hạng nặng

Trong số các quốc gia thuộc Đông Nam Á hiện nay, Việt Nam là nước sở hữu dàn chiến đấu cơ hạng nặng (hai động cơ) hiện đại nhất, đông đảo nhất và hoạt động vô cùng hiệu quả. 

 • Viet Nam vuot troi hon toan bo Dong Nam A ve so luong tiem kich hang nang
 • Viet Nam vuot troi hon toan bo Dong Nam A ve so luong tiem kich hang nang-Hinh-2
 • Viet Nam vuot troi hon toan bo Dong Nam A ve so luong tiem kich hang nang-Hinh-3
 • Viet Nam vuot troi hon toan bo Dong Nam A ve so luong tiem kich hang nang-Hinh-4
 • Viet Nam vuot troi hon toan bo Dong Nam A ve so luong tiem kich hang nang-Hinh-5
 • Viet Nam vuot troi hon toan bo Dong Nam A ve so luong tiem kich hang nang-Hinh-6
 • Viet Nam vuot troi hon toan bo Dong Nam A ve so luong tiem kich hang nang-Hinh-7
 • Viet Nam vuot troi hon toan bo Dong Nam A ve so luong tiem kich hang nang-Hinh-8
 • Viet Nam vuot troi hon toan bo Dong Nam A ve so luong tiem kich hang nang-Hinh-9
 • Viet Nam vuot troi hon toan bo Dong Nam A ve so luong tiem kich hang nang-Hinh-10
 • Viet Nam vuot troi hon toan bo Dong Nam A ve so luong tiem kich hang nang-Hinh-11
 • Viet Nam vuot troi hon toan bo Dong Nam A ve so luong tiem kich hang nang-Hinh-12
Tuấn Anh