Vietnam MRCC: Lực lượng quan trọng âm thầm hỗ trợ, bảo vệ ngư dân

Hùng Dũng -

(Kiến Thức) - Trong quá trình đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc có những lực lượng thường xuyên được nhắc tới như cảnh sát biển, kiểm ngư, hải quân,.. bên cạnh đó cũng có những lực lượng đóng góp thầm lặng, góp phần bảo vệ an toàn cho những chuyến ra khơi bám biển của ngư dân, điển hình như Vietnam MRCC.

 • Vietnam MRCC: Luc luong quan trong am tham ho tro, bao ve ngu dan
 • Vietnam MRCC: Luc luong quan trong am tham ho tro, bao ve ngu dan-Hinh-2
 • Vietnam MRCC: Luc luong quan trong am tham ho tro, bao ve ngu dan-Hinh-3
 • Vietnam MRCC: Luc luong quan trong am tham ho tro, bao ve ngu dan-Hinh-4
 • Vietnam MRCC: Luc luong quan trong am tham ho tro, bao ve ngu dan-Hinh-5
 • Vietnam MRCC: Luc luong quan trong am tham ho tro, bao ve ngu dan-Hinh-6
 • Vietnam MRCC: Luc luong quan trong am tham ho tro, bao ve ngu dan-Hinh-7
 • Vietnam MRCC: Luc luong quan trong am tham ho tro, bao ve ngu dan-Hinh-8
 • Vietnam MRCC: Luc luong quan trong am tham ho tro, bao ve ngu dan-Hinh-9
 • Vietnam MRCC: Luc luong quan trong am tham ho tro, bao ve ngu dan-Hinh-10
 • Vietnam MRCC: Luc luong quan trong am tham ho tro, bao ve ngu dan-Hinh-11
 • Vietnam MRCC: Luc luong quan trong am tham ho tro, bao ve ngu dan-Hinh-12