Với 2.500 máy bay, Không quân Trung Quốc dần "bắt kịp phương Tây"?

Theo đánh giá mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ, với quy mô 2.500 máy bay, lớn thứ 3 thế giới, Không quân Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp các lực lượng không quân hiện đại của phương Tây. 

 • Voi 2.500 may bay, Khong quan Trung Quoc dan
 • Voi 2.500 may bay, Khong quan Trung Quoc dan
 • Voi 2.500 may bay, Khong quan Trung Quoc dan
 • Voi 2.500 may bay, Khong quan Trung Quoc dan
 • Voi 2.500 may bay, Khong quan Trung Quoc dan
 • Voi 2.500 may bay, Khong quan Trung Quoc dan
 • Voi 2.500 may bay, Khong quan Trung Quoc dan
 • Voi 2.500 may bay, Khong quan Trung Quoc dan
 • Voi 2.500 may bay, Khong quan Trung Quoc dan
 • Voi 2.500 may bay, Khong quan Trung Quoc dan
 • Voi 2.500 may bay, Khong quan Trung Quoc dan
 • Voi 2.500 may bay, Khong quan Trung Quoc dan
 • Voi 2.500 may bay, Khong quan Trung Quoc dan
 • Voi 2.500 may bay, Khong quan Trung Quoc dan
Hoàng Lê