Vũ khí nào giúp Không quân Nga vượt qua “chuỗi ngày đen tối“?

Google News

Trong năm đầu cuộc xung đột với Ukraine, Không quân Nga đã thiệt hại hàng chục máy bay chiến đấu do vũ khí phòng không tầm thấp của Ukraine gây ra; nhưng họ đã vượt qua “chuỗi ngày đen tối” nhờ bom lượn thả từ xa.

 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-2
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-3
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-4
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-5
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-6
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-7
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-8
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-9
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-10
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-11
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-12
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-13
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-14
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-15
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-16
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-17
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-18
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-19
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-20
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-21
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-22
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-23
 • Vu khi nao giup Khong quan Nga vuot qua “chuoi ngay den toi“?-Hinh-24
Tiến Minh (Theo Sina)