Vũ khí phương Tây không tốt như quảng cáo, Bỉ từ chối F-35

Google News

Vũ khí của phương Tây không tốt như hệ thống truyền thông của họ tuyên truyền, minh chứng là gần đây nhất, Bỉ từ chối nhận F-35 vì chất lượng không đạt yêu cầu.

 • Vu khi phuong Tay khong tot nhu quang cao, Bi tu choi F-35
 • Vu khi phuong Tay khong tot nhu quang cao, Bi tu choi F-35-Hinh-2
 • Vu khi phuong Tay khong tot nhu quang cao, Bi tu choi F-35-Hinh-3
 • Vu khi phuong Tay khong tot nhu quang cao, Bi tu choi F-35-Hinh-4
 • Vu khi phuong Tay khong tot nhu quang cao, Bi tu choi F-35-Hinh-5
 • Vu khi phuong Tay khong tot nhu quang cao, Bi tu choi F-35-Hinh-6
 • Vu khi phuong Tay khong tot nhu quang cao, Bi tu choi F-35-Hinh-7
 • Vu khi phuong Tay khong tot nhu quang cao, Bi tu choi F-35-Hinh-8
 • Vu khi phuong Tay khong tot nhu quang cao, Bi tu choi F-35-Hinh-9
 • Vu khi phuong Tay khong tot nhu quang cao, Bi tu choi F-35-Hinh-10
 • Vu khi phuong Tay khong tot nhu quang cao, Bi tu choi F-35-Hinh-11
 • Vu khi phuong Tay khong tot nhu quang cao, Bi tu choi F-35-Hinh-12
 • Vu khi phuong Tay khong tot nhu quang cao, Bi tu choi F-35-Hinh-13
 • Vu khi phuong Tay khong tot nhu quang cao, Bi tu choi F-35-Hinh-14
 • Vu khi phuong Tay khong tot nhu quang cao, Bi tu choi F-35-Hinh-15
 • Vu khi phuong Tay khong tot nhu quang cao, Bi tu choi F-35-Hinh-16
 • Vu khi phuong Tay khong tot nhu quang cao, Bi tu choi F-35-Hinh-17
Tiến Minh (theo Sina, Military Watch)