Xe hỗ trợ hỏa lực M7 có mạnh hơn Terminator - Kẻ Hủy Diệt?

Google News

Xe hỗ trợ hỏa lực M7 mà Mỹ viện trợ cho Ukraine có thể “bắn tỉa” cách xa 5 km, liệu có mạnh hơn xe hỗ trợ tăng (BMPT) “Kẻ hủy diệt” Terminator của Nga?

 • Xe ho tro hoa luc M7 co manh hon Terminator - Ke Huy Diet?
 • Xe ho tro hoa luc M7 co manh hon Terminator - Ke Huy Diet?-Hinh-2
 • Xe ho tro hoa luc M7 co manh hon Terminator - Ke Huy Diet?-Hinh-3
 • Xe ho tro hoa luc M7 co manh hon Terminator - Ke Huy Diet?-Hinh-4
 • Xe ho tro hoa luc M7 co manh hon Terminator - Ke Huy Diet?-Hinh-5
 • Xe ho tro hoa luc M7 co manh hon Terminator - Ke Huy Diet?-Hinh-6
 • Xe ho tro hoa luc M7 co manh hon Terminator - Ke Huy Diet?-Hinh-7
 • Xe ho tro hoa luc M7 co manh hon Terminator - Ke Huy Diet?-Hinh-8
 • Xe ho tro hoa luc M7 co manh hon Terminator - Ke Huy Diet?-Hinh-9
 • Xe ho tro hoa luc M7 co manh hon Terminator - Ke Huy Diet?-Hinh-10
 • Xe ho tro hoa luc M7 co manh hon Terminator - Ke Huy Diet?-Hinh-11
 • Xe ho tro hoa luc M7 co manh hon Terminator - Ke Huy Diet?-Hinh-12
 • Xe ho tro hoa luc M7 co manh hon Terminator - Ke Huy Diet?-Hinh-13
 • Xe ho tro hoa luc M7 co manh hon Terminator - Ke Huy Diet?-Hinh-14
 • Xe ho tro hoa luc M7 co manh hon Terminator - Ke Huy Diet?-Hinh-15
 • Xe ho tro hoa luc M7 co manh hon Terminator - Ke Huy Diet?-Hinh-16
 • Xe ho tro hoa luc M7 co manh hon Terminator - Ke Huy Diet?-Hinh-17
 • Xe ho tro hoa luc M7 co manh hon Terminator - Ke Huy Diet?-Hinh-18
 • Xe ho tro hoa luc M7 co manh hon Terminator - Ke Huy Diet?-Hinh-19
Tiến Minh (theo Military)