Xe tăng chủ lực phải "vất vả" ra sao để nguỵ trang? [P2]

Xe tăng có thể hoạt động linh hoạt ở điều kiện chiến đấu cơ bản, nhưng trong môi trường khắc nghiệt của mùa đông thì đây sẽ là một thử thách.

 • Xe tang chu luc phai
 • Xe tang chu luc phai
 • Xe tang chu luc phai
 • Xe tang chu luc phai
 • Xe tang chu luc phai
 • Xe tang chu luc phai
 • Xe tang chu luc phai
 • Xe tang chu luc phai
 • Xe tang chu luc phai
 • Xe tang chu luc phai
 • Xe tang chu luc phai
 • Xe tang chu luc phai
 • Xe tang chu luc phai
 • Xe tang chu luc phai
 • Xe tang chu luc phai
 • Xe tang chu luc phai
 • Xe tang chu luc phai
 • Xe tang chu luc phai
Thái Hòa