Xe tăng đã lạc hậu trên chiến trường Nga-Ukraine?

Google News

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã chứng minh xe tăng đã lạc hậu? Không, xe tăng vẫn là vũ khí nguy hiểm nhất và nó đang được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu chiến trường trong tình hình mới.

 • Xe tang da lac hau tren chien truong Nga-Ukraine?
 • Xe tang da lac hau tren chien truong Nga-Ukraine?-Hinh-2
 • Xe tang da lac hau tren chien truong Nga-Ukraine?-Hinh-3
 • Xe tang da lac hau tren chien truong Nga-Ukraine?-Hinh-4
 • Xe tang da lac hau tren chien truong Nga-Ukraine?-Hinh-5
 • Xe tang da lac hau tren chien truong Nga-Ukraine?-Hinh-6
 • Xe tang da lac hau tren chien truong Nga-Ukraine?-Hinh-7
 • Xe tang da lac hau tren chien truong Nga-Ukraine?-Hinh-8
 • Xe tang da lac hau tren chien truong Nga-Ukraine?-Hinh-9
 • Xe tang da lac hau tren chien truong Nga-Ukraine?-Hinh-10
 • Xe tang da lac hau tren chien truong Nga-Ukraine?-Hinh-11
 • Xe tang da lac hau tren chien truong Nga-Ukraine?-Hinh-12
 • Xe tang da lac hau tren chien truong Nga-Ukraine?-Hinh-13
 • Xe tang da lac hau tren chien truong Nga-Ukraine?-Hinh-14
 • Xe tang da lac hau tren chien truong Nga-Ukraine?-Hinh-15
 • Xe tang da lac hau tren chien truong Nga-Ukraine?-Hinh-16
 • Xe tang da lac hau tren chien truong Nga-Ukraine?-Hinh-17
 • Xe tang da lac hau tren chien truong Nga-Ukraine?-Hinh-18
Tiến Minh (Theo Sina)