Xe tăng M-84AC1 được đánh giá mạnh ngang ngửa T-90M

Google News

Là biến thể nâng cấp sâu rộng của dòng xe tăng M-84 của quân đội Serbia, M-M-84AC1 được đánh giá có tính năng mạnh ngang ngửa dòng xe tăng T-90M của Nga.

 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-2
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-3
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-4
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-5
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-6
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-7
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-8
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-9
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-10
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-11
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-12
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-13
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-14
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-15
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-16
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-17
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-18
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-19
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-20
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-21
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-22
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-23
 • Xe tang M-84AC1 duoc danh gia manh ngang ngua T-90M-Hinh-24
Theo Việt Hùng/An ninh Thủ đô