Xe tăng M2020 'Armata Triều Tiên' là bản nâng cấp dựa trên T-62?

Google News

Triều Tiên đã sẵn sàng bắt đầu sản xuất hàng loạt xe tăng M2020 mới nhất, cỗ chiến xa này vừa được trưng bày tại một trong những cuộc thi.

 • Xe tang M2020 'Armata Trieu Tien' la ban nang cap dua tren T-62?
 • Xe tang M2020 'Armata Trieu Tien' la ban nang cap dua tren T-62?-Hinh-2
 • Xe tang M2020 'Armata Trieu Tien' la ban nang cap dua tren T-62?-Hinh-3
 • Xe tang M2020 'Armata Trieu Tien' la ban nang cap dua tren T-62?-Hinh-4
 • Xe tang M2020 'Armata Trieu Tien' la ban nang cap dua tren T-62?-Hinh-5
 • Xe tang M2020 'Armata Trieu Tien' la ban nang cap dua tren T-62?-Hinh-6
 • Xe tang M2020 'Armata Trieu Tien' la ban nang cap dua tren T-62?-Hinh-7
 • Xe tang M2020 'Armata Trieu Tien' la ban nang cap dua tren T-62?-Hinh-8
 • Xe tang M2020 'Armata Trieu Tien' la ban nang cap dua tren T-62?-Hinh-9
 • Xe tang M2020 'Armata Trieu Tien' la ban nang cap dua tren T-62?-Hinh-10
 • Xe tang M2020 'Armata Trieu Tien' la ban nang cap dua tren T-62?-Hinh-11
 • Xe tang M2020 'Armata Trieu Tien' la ban nang cap dua tren T-62?-Hinh-12
 • Xe tang M2020 'Armata Trieu Tien' la ban nang cap dua tren T-62?-Hinh-13
 • Xe tang M2020 'Armata Trieu Tien' la ban nang cap dua tren T-62?-Hinh-14
 • Xe tang M2020 'Armata Trieu Tien' la ban nang cap dua tren T-62?-Hinh-15
Theo Bạch Dương/An ninh Thủ đô