Xe tăng Merkava có xứng đáng “Vua chiến trường” ở Trung Đông?

Xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava của Quân đội Israel liệu có xứng đáng là “vua chiến trường” ở Trung Đông?

 • Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?
 • Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?-Hinh-2
 • Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?-Hinh-3
 • Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?-Hinh-4
 • Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?-Hinh-5
 • Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?-Hinh-6
 • Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?-Hinh-7
 • Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?-Hinh-8
 • Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?-Hinh-9
 • Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?-Hinh-10
 • Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?-Hinh-11
 • Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?-Hinh-12
 • Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?-Hinh-13
 • Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?-Hinh-14
 • Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?-Hinh-15
 • Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?-Hinh-16
 • Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?-Hinh-17
 • Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?-Hinh-18
 • Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?-Hinh-19
Tiến Minh