Xe tăng Mỹ sa vào vết xe đổ của tăng Đức và Anh

Google News

Theo trang Topwar của Nga, chỉ 2 ngày sau khi xuất hiện tại hiện trường Ukraine, chiếc xe tăng Abrams của Quân đội Ukraine bị tiêu diệt trong trận đánh đầu tiên.

 • Xe tang My sa vao vet xe do cua tang Duc va Anh
 • Xe tang My sa vao vet xe do cua tang Duc va Anh-Hinh-2
 • Xe tang My sa vao vet xe do cua tang Duc va Anh-Hinh-3
 • Xe tang My sa vao vet xe do cua tang Duc va Anh-Hinh-4
 • Xe tang My sa vao vet xe do cua tang Duc va Anh-Hinh-5
 • Xe tang My sa vao vet xe do cua tang Duc va Anh-Hinh-6
 • Xe tang My sa vao vet xe do cua tang Duc va Anh-Hinh-7
 • Xe tang My sa vao vet xe do cua tang Duc va Anh-Hinh-8
 • Xe tang My sa vao vet xe do cua tang Duc va Anh-Hinh-9
 • Xe tang My sa vao vet xe do cua tang Duc va Anh-Hinh-10
 • Xe tang My sa vao vet xe do cua tang Duc va Anh-Hinh-11
 • Xe tang My sa vao vet xe do cua tang Duc va Anh-Hinh-12
 • Xe tang My sa vao vet xe do cua tang Duc va Anh-Hinh-13
 • Xe tang My sa vao vet xe do cua tang Duc va Anh-Hinh-14
 • Xe tang My sa vao vet xe do cua tang Duc va Anh-Hinh-15
 • Xe tang My sa vao vet xe do cua tang Duc va Anh-Hinh-16
 • Xe tang My sa vao vet xe do cua tang Duc va Anh-Hinh-17
 • Xe tang My sa vao vet xe do cua tang Duc va Anh-Hinh-18
 • Xe tang My sa vao vet xe do cua tang Duc va Anh-Hinh-19
Tiến Minh (Theo Topwar, Bulgarian Military)