Xe tăng Nga bắn hạ hai trực thăng của Ukraine bằng một loạt đạn

Một xe tăng Nga đang chiến đấu tại Ukraine, với một loạt đạn 12,7mm, đã tiêu diệt hai trực thăng chiến đấu của Ukraine.

 • Xe tang Nga ban ha hai truc thang cua Ukraine bang mot loat dan
 • Xe tang Nga ban ha hai truc thang cua Ukraine bang mot loat dan-Hinh-2
 • Xe tang Nga ban ha hai truc thang cua Ukraine bang mot loat dan-Hinh-3
 • Xe tang Nga ban ha hai truc thang cua Ukraine bang mot loat dan-Hinh-4
 • Xe tang Nga ban ha hai truc thang cua Ukraine bang mot loat dan-Hinh-5
 • Xe tang Nga ban ha hai truc thang cua Ukraine bang mot loat dan-Hinh-6
 • Xe tang Nga ban ha hai truc thang cua Ukraine bang mot loat dan-Hinh-7
 • Xe tang Nga ban ha hai truc thang cua Ukraine bang mot loat dan-Hinh-8
 • Xe tang Nga ban ha hai truc thang cua Ukraine bang mot loat dan-Hinh-9
 • Xe tang Nga ban ha hai truc thang cua Ukraine bang mot loat dan-Hinh-10
 • Xe tang Nga ban ha hai truc thang cua Ukraine bang mot loat dan-Hinh-11
 • Xe tang Nga ban ha hai truc thang cua Ukraine bang mot loat dan-Hinh-12
 • Xe tang Nga ban ha hai truc thang cua Ukraine bang mot loat dan-Hinh-13
 • Xe tang Nga ban ha hai truc thang cua Ukraine bang mot loat dan-Hinh-14
 • Xe tang Nga ban ha hai truc thang cua Ukraine bang mot loat dan-Hinh-15
 • Xe tang Nga ban ha hai truc thang cua Ukraine bang mot loat dan-Hinh-16
 • Xe tang Nga ban ha hai truc thang cua Ukraine bang mot loat dan-Hinh-17
Tiến Minh