Xe tăng Nga nâng cấp 'mái che Javelin' sau khi chịu thiệt hại lớn

Google News

"Mái che Javelin" sau khi nâng cấp liệu có thể giúp xe tăng Nga chống lại tên lửa Javelin một cách hiệu quả?

 • Xe tang Nga nang cap 'mai che Javelin' sau khi chiu thiet hai lon
 • Xe tang Nga nang cap 'mai che Javelin' sau khi chiu thiet hai lon-Hinh-2
 • Xe tang Nga nang cap 'mai che Javelin' sau khi chiu thiet hai lon-Hinh-3
 • Xe tang Nga nang cap 'mai che Javelin' sau khi chiu thiet hai lon-Hinh-4
 • Xe tang Nga nang cap 'mai che Javelin' sau khi chiu thiet hai lon-Hinh-5
 • Xe tang Nga nang cap 'mai che Javelin' sau khi chiu thiet hai lon-Hinh-6
 • Xe tang Nga nang cap 'mai che Javelin' sau khi chiu thiet hai lon-Hinh-7
 • Xe tang Nga nang cap 'mai che Javelin' sau khi chiu thiet hai lon-Hinh-8
 • Xe tang Nga nang cap 'mai che Javelin' sau khi chiu thiet hai lon-Hinh-9
 • Xe tang Nga nang cap 'mai che Javelin' sau khi chiu thiet hai lon-Hinh-10
 • Xe tang Nga nang cap 'mai che Javelin' sau khi chiu thiet hai lon-Hinh-11
 • Xe tang Nga nang cap 'mai che Javelin' sau khi chiu thiet hai lon-Hinh-12
 • Xe tang Nga nang cap 'mai che Javelin' sau khi chiu thiet hai lon-Hinh-13
 • Xe tang Nga nang cap 'mai che Javelin' sau khi chiu thiet hai lon-Hinh-14
 • Xe tang Nga nang cap 'mai che Javelin' sau khi chiu thiet hai lon-Hinh-15
Theo Việt Dũng/ ANTD