Xe tăng Nga phô trương sức mạnh trên chiến trường Marinka

Nếu Bakhmut là “cối xay thịt”, thì chiến trường Marinka là "chiến trường cát bụi", khi mọi thứ bị đạn bom cày xới liên tục; xe tăng Nga phô trương hỏa lực trên chiến trường tử thần này.

 • Xe tang Nga pho truong suc manh tren chien truong Marinka
 • Xe tang Nga pho truong suc manh tren chien truong Marinka-Hinh-2
 • Xe tang Nga pho truong suc manh tren chien truong Marinka-Hinh-3
 • Xe tang Nga pho truong suc manh tren chien truong Marinka-Hinh-4
 • Xe tang Nga pho truong suc manh tren chien truong Marinka-Hinh-5
 • Xe tang Nga pho truong suc manh tren chien truong Marinka-Hinh-6
 • Xe tang Nga pho truong suc manh tren chien truong Marinka-Hinh-7
 • Xe tang Nga pho truong suc manh tren chien truong Marinka-Hinh-8
 • Xe tang Nga pho truong suc manh tren chien truong Marinka-Hinh-9
 • Xe tang Nga pho truong suc manh tren chien truong Marinka-Hinh-10
 • Xe tang Nga pho truong suc manh tren chien truong Marinka-Hinh-11
 • Xe tang Nga pho truong suc manh tren chien truong Marinka-Hinh-12
 • Xe tang Nga pho truong suc manh tren chien truong Marinka-Hinh-13
 • Xe tang Nga pho truong suc manh tren chien truong Marinka-Hinh-14
 • Xe tang Nga pho truong suc manh tren chien truong Marinka-Hinh-15
 • Xe tang Nga pho truong suc manh tren chien truong Marinka-Hinh-16
Tiến Minh