Xe tăng Strv 122 vừa bị phá hủy tại Ukraine mạnh tới đâu?

Google News

Vào tháng 5/2022, Ukraine đã nhận được số lượng 10 chiếc xe tăng Stridsvagn 122 từ Thụy Điển; tuy nhiên, khi vừa xuất hiện trên chiến trường Ukraine, 1/5 số Stridsvagn 122 đã bị Nga tiêu diệt.

 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-2
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-3
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-4
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-5
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-6
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-7
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-8
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-9
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-10
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-11
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-12
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-13
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-14
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-15
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-16
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-17
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-18
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-19
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-20
 • Xe tang Strv 122 vua bi pha huy tai Ukraine manh toi dau?-Hinh-21
Tiến Minh (theo Forbes, Armyrecognition)