Xe tăng T-15 của Trung Quốc leo núi cực khỏe, Ấn Độ hãy coi chừng!

Xe tăng T-15 của Trung Quốc vừa có cuộc diễn tập tại Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng, cho thấy khả năng cơ động đến đáng ngạc nhiên.

 • Xe tang T-15 cua Trung Quoc leo nui cuc khoe, An Do hay coi chung!
 • Xe tang T-15 cua Trung Quoc leo nui cuc khoe, An Do hay coi chung!-Hinh-2
 • Xe tang T-15 cua Trung Quoc leo nui cuc khoe, An Do hay coi chung!-Hinh-3
 • Xe tang T-15 cua Trung Quoc leo nui cuc khoe, An Do hay coi chung!-Hinh-4
 • Xe tang T-15 cua Trung Quoc leo nui cuc khoe, An Do hay coi chung!-Hinh-5
 • Xe tang T-15 cua Trung Quoc leo nui cuc khoe, An Do hay coi chung!-Hinh-6
 • Xe tang T-15 cua Trung Quoc leo nui cuc khoe, An Do hay coi chung!-Hinh-7
 • Xe tang T-15 cua Trung Quoc leo nui cuc khoe, An Do hay coi chung!-Hinh-8
 • Xe tang T-15 cua Trung Quoc leo nui cuc khoe, An Do hay coi chung!-Hinh-9
 • Xe tang T-15 cua Trung Quoc leo nui cuc khoe, An Do hay coi chung!-Hinh-10
 • Xe tang T-15 cua Trung Quoc leo nui cuc khoe, An Do hay coi chung!-Hinh-11
 • Xe tang T-15 cua Trung Quoc leo nui cuc khoe, An Do hay coi chung!-Hinh-12
 • Xe tang T-15 cua Trung Quoc leo nui cuc khoe, An Do hay coi chung!-Hinh-13
 • Xe tang T-15 cua Trung Quoc leo nui cuc khoe, An Do hay coi chung!-Hinh-14
Trần Trân