Xe tăng thế hệ mới của Mỹ bắt buộc phải chống được đạn RPG-7

Theo Hòa Bình/Đất Việt -

Trung tâm nghiên cứu, phát triển và kỹ thuật xe tăng Quân đội Mỹ (TARDEC) vừa nêu những tiêu chí về dòng xe tăng mới cơ quan này phát triển.

  • Xe tang the he moi cua My bat buoc phai chong duoc dan RPG-7
  • Xe tang the he moi cua My bat buoc phai chong duoc dan RPG-7-Hinh-2
  • Xe tang the he moi cua My bat buoc phai chong duoc dan RPG-7-Hinh-3
  • Xe tang the he moi cua My bat buoc phai chong duoc dan RPG-7-Hinh-4
  • Xe tang the he moi cua My bat buoc phai chong duoc dan RPG-7-Hinh-5
  • Xe tang the he moi cua My bat buoc phai chong duoc dan RPG-7-Hinh-6
  • Xe tang the he moi cua My bat buoc phai chong duoc dan RPG-7-Hinh-7
  • Xe tang the he moi cua My bat buoc phai chong duoc dan RPG-7-Hinh-8