Xe tăng Việt Nam xông pha, lội nước không kém T-72B3 của Nga

Theo Đan Nguyên/Đất Việt -

Để chuẩn bị cho Hội thao Army Games 2020 do Nga tổ chức, lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam đã miệt mài luyện tập.

  • Xe tang Viet Nam xong pha, loi nuoc khong kem T-72B3 cua Nga
  • Xe tang Viet Nam xong pha, loi nuoc khong kem T-72B3 cua Nga-Hinh-2
  • Xe tang Viet Nam xong pha, loi nuoc khong kem T-72B3 cua Nga-Hinh-3
  • Xe tang Viet Nam xong pha, loi nuoc khong kem T-72B3 cua Nga-Hinh-4
  • Xe tang Viet Nam xong pha, loi nuoc khong kem T-72B3 cua Nga-Hinh-5
  • Xe tang Viet Nam xong pha, loi nuoc khong kem T-72B3 cua Nga-Hinh-6
  • Xe tang Viet Nam xong pha, loi nuoc khong kem T-72B3 cua Nga-Hinh-7
  • Xe tang Viet Nam xong pha, loi nuoc khong kem T-72B3 cua Nga-Hinh-8