Xem bộ đội Lữ đoàn 161 Vùng 3 Hải quân Việt Nam rèn thể lực

Theo Duy Khánh/Báo Hải quân -

Cùng với công tác huấn luyện chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân còn chú trọng đẩy mạnh huấn luyện, rèn luyện thể lực, hoạt động thể thao theo từng loại hình đơn vị và lứa tuổi.

  • Xem bo doi Lu doan 161 Vung 3 Hai quan Viet Nam ren the luc
  • Xem bo doi Lu doan 161 Vung 3 Hai quan Viet Nam ren the luc-Hinh-2
  • Xem bo doi Lu doan 161 Vung 3 Hai quan Viet Nam ren the luc-Hinh-3
  • Xem bo doi Lu doan 161 Vung 3 Hai quan Viet Nam ren the luc-Hinh-4
  • Xem bo doi Lu doan 161 Vung 3 Hai quan Viet Nam ren the luc-Hinh-5
  • Xem bo doi Lu doan 161 Vung 3 Hai quan Viet Nam ren the luc-Hinh-6
  • Xem bo doi Lu doan 161 Vung 3 Hai quan Viet Nam ren the luc-Hinh-7
  • Xem bo doi Lu doan 161 Vung 3 Hai quan Viet Nam ren the luc-Hinh-8