Xem tàu hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam đối phó Bão số 5

Bão số 5 diễn biến cực kỳ phức tạp đổ bộ lên miền Trung nước ta. Đứng trước tình hình đó, bên cạnh việc giúp đỡ ngư dân neo đậu tàu bè và tránh trú bão an toàn, các lực lượng quân sự của ta cũng nhanh chóng cơ động các tàu thuyền về khu vực đã được bố trí.

  • Xem tau hai quan, kiem ngu, canh sat bien Viet Nam doi pho Bao so 5
  • Xem tau hai quan, kiem ngu, canh sat bien Viet Nam doi pho Bao so 5-Hinh-2
  • Xem tau hai quan, kiem ngu, canh sat bien Viet Nam doi pho Bao so 5-Hinh-3
  • Xem tau hai quan, kiem ngu, canh sat bien Viet Nam doi pho Bao so 5-Hinh-4
  • Xem tau hai quan, kiem ngu, canh sat bien Viet Nam doi pho Bao so 5-Hinh-5
  • Xem tau hai quan, kiem ngu, canh sat bien Viet Nam doi pho Bao so 5-Hinh-6
  • Xem tau hai quan, kiem ngu, canh sat bien Viet Nam doi pho Bao so 5-Hinh-7
  • Xem tau hai quan, kiem ngu, canh sat bien Viet Nam doi pho Bao so 5-Hinh-8
  • Xem tau hai quan, kiem ngu, canh sat bien Viet Nam doi pho Bao so 5-Hinh-9
  • Xem tau hai quan, kiem ngu, canh sat bien Viet Nam doi pho Bao so 5-Hinh-10
Hùng Dũng