Xếp hạng Top 10 lực lượng Hải quân hàng đầu thế giới 2020

Top 10 lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới 2020 dựa trên năng lực chiến đấu với sức mạnh tấn công của các loại tàu chiến và số lượng quân nhân, không bao gồm tàu huấn luyện, tàu tiếp liệu, tàu nghiên cứu, tàu không có vũ khí và các lực lượng dự bị. 

  • Xep hang Top 10 luc luong Hai quan hang dau the gioi 2020
  • Xep hang Top 10 luc luong Hai quan hang dau the gioi 2020-Hinh-2
  • Xep hang Top 10 luc luong Hai quan hang dau the gioi 2020-Hinh-3
  • Xep hang Top 10 luc luong Hai quan hang dau the gioi 2020-Hinh-4
  • Xep hang Top 10 luc luong Hai quan hang dau the gioi 2020-Hinh-5
  • Xep hang Top 10 luc luong Hai quan hang dau the gioi 2020-Hinh-6
  • Xep hang Top 10 luc luong Hai quan hang dau the gioi 2020-Hinh-7
  • Xep hang Top 10 luc luong Hai quan hang dau the gioi 2020-Hinh-8
  • Xep hang Top 10 luc luong Hai quan hang dau the gioi 2020-Hinh-9
  • Xep hang Top 10 luc luong Hai quan hang dau the gioi 2020-Hinh-10
Chiến Thắng