Xung đột Nga - Ukraine: Bao nhiêu xe tăng đã bị phá huỷ?

Ngày 8/4, truyền thông của Nga đã đăng một bài báo với tiêu đề “Chiến dịch Z”, có bao nhiêu xe tăng vẫn đang ở chiến tuyến giữa Nga và Ukraine?

 • Xung dot Nga - Ukraine: Bao nhieu xe tang da bi pha huy?
 • Xung dot Nga - Ukraine: Bao nhieu xe tang da bi pha huy?-Hinh-2
 • Xung dot Nga - Ukraine: Bao nhieu xe tang da bi pha huy?-Hinh-3
 • Xung dot Nga - Ukraine: Bao nhieu xe tang da bi pha huy?-Hinh-4
 • Xung dot Nga - Ukraine: Bao nhieu xe tang da bi pha huy?-Hinh-5
 • Xung dot Nga - Ukraine: Bao nhieu xe tang da bi pha huy?-Hinh-6
 • Xung dot Nga - Ukraine: Bao nhieu xe tang da bi pha huy?-Hinh-7
 • Xung dot Nga - Ukraine: Bao nhieu xe tang da bi pha huy?-Hinh-8
 • Xung dot Nga - Ukraine: Bao nhieu xe tang da bi pha huy?-Hinh-9
 • Xung dot Nga - Ukraine: Bao nhieu xe tang da bi pha huy?-Hinh-10
 • Xung dot Nga - Ukraine: Bao nhieu xe tang da bi pha huy?-Hinh-11
 • Xung dot Nga - Ukraine: Bao nhieu xe tang da bi pha huy?-Hinh-12
 • Xung dot Nga - Ukraine: Bao nhieu xe tang da bi pha huy?-Hinh-13
 • Xung dot Nga - Ukraine: Bao nhieu xe tang da bi pha huy?-Hinh-14
 • Xung dot Nga - Ukraine: Bao nhieu xe tang da bi pha huy?-Hinh-15
 • Xung dot Nga - Ukraine: Bao nhieu xe tang da bi pha huy?-Hinh-16
 • Xung dot Nga - Ukraine: Bao nhieu xe tang da bi pha huy?-Hinh-17
 • Xung dot Nga - Ukraine: Bao nhieu xe tang da bi pha huy?-Hinh-18
Tiến Minh (theo Topwar)