Xung đột Nga - Ukraine đặt dấu chấm hết cho các loại xe tăng?

Nga và Ukraine đã mất hàng trăm xe tăng trong nửa tháng xung đột vừa qua và nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng liệu thứ vũ khí đắt đỏ này đã lỗi thời?

 • Xung dot Nga - Ukraine dat dau cham het cho cac loai xe tang?
 • Xung dot Nga - Ukraine dat dau cham het cho cac loai xe tang?-Hinh-2
 • Xung dot Nga - Ukraine dat dau cham het cho cac loai xe tang?-Hinh-3
 • Xung dot Nga - Ukraine dat dau cham het cho cac loai xe tang?-Hinh-4
 • Xung dot Nga - Ukraine dat dau cham het cho cac loai xe tang?-Hinh-5
 • Xung dot Nga - Ukraine dat dau cham het cho cac loai xe tang?-Hinh-6
 • Xung dot Nga - Ukraine dat dau cham het cho cac loai xe tang?-Hinh-7
 • Xung dot Nga - Ukraine dat dau cham het cho cac loai xe tang?-Hinh-8
 • Xung dot Nga - Ukraine dat dau cham het cho cac loai xe tang?-Hinh-9
 • Xung dot Nga - Ukraine dat dau cham het cho cac loai xe tang?-Hinh-10
 • Xung dot Nga - Ukraine dat dau cham het cho cac loai xe tang?-Hinh-11
 • Xung dot Nga - Ukraine dat dau cham het cho cac loai xe tang?-Hinh-12
 • Xung dot Nga - Ukraine dat dau cham het cho cac loai xe tang?-Hinh-13
 • Xung dot Nga - Ukraine dat dau cham het cho cac loai xe tang?-Hinh-14
Thái Hòa