Vật bất ly thân của “giám khảo Bolero” Quang Lê

Nếu để ý sẽ phát hiện ra nam ca sĩ Quang Lê thường sử dụng một vật bất li thân dù ở bất cứ nơi đâu.

  • Vat bat ly than cua “giam khao Bolero” Quang Le
  • Vat bat ly than cua “giam khao Bolero” Quang Le-Hinh-2
  • Vat bat ly than cua “giam khao Bolero” Quang Le-Hinh-3
  • Vat bat ly than cua “giam khao Bolero” Quang Le-Hinh-4
  • Vat bat ly than cua “giam khao Bolero” Quang Le-Hinh-5
  • Vat bat ly than cua “giam khao Bolero” Quang Le-Hinh-6
  • Vat bat ly than cua “giam khao Bolero” Quang Le-Hinh-7
  • Vat bat ly than cua “giam khao Bolero” Quang Le-Hinh-8
  • Vat bat ly than cua “giam khao Bolero” Quang Le-Hinh-9
  • Vat bat ly than cua “giam khao Bolero” Quang Le-Hinh-10
Theo Dương Trúc/Dân Việt