Bình yên làng cổ Hùng Lô

Google News

Vùng đất Hùng Lô cũng từ đó ngày một đông dân cư, truyền đời làm ăn phát đạt. Từ đó, nhân dân đã lập miếu thờ Vua Hùng.

  • Binh yen lang co Hung Lo
  • Binh yen lang co Hung Lo-Hinh-2
  • Binh yen lang co Hung Lo-Hinh-3
  • Binh yen lang co Hung Lo-Hinh-4
  • Binh yen lang co Hung Lo-Hinh-5
  • Binh yen lang co Hung Lo-Hinh-6
  • Binh yen lang co Hung Lo-Hinh-7
  • Binh yen lang co Hung Lo-Hinh-8
Theo Lê Hữu Thọ/Dân Việt