Ảnh: Cách mạng Tháng Mười 1917 qua loạt ảnh lịch sử của Getty

T.B (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Cùng xem lại những hình ảnh tiêu biểu về cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 được chọn lọc từ kho ảnh lịch sử đồ sộ của hãng tin ảnh Getty.

 • Anh: Cach mang Thang Muoi 1917 qua loat anh lich su cua Getty
 • Anh: Cach mang Thang Muoi 1917 qua loat anh lich su cua Getty-Hinh-2
 • Anh: Cach mang Thang Muoi 1917 qua loat anh lich su cua Getty-Hinh-3
 • Anh: Cach mang Thang Muoi 1917 qua loat anh lich su cua Getty-Hinh-4
 • Anh: Cach mang Thang Muoi 1917 qua loat anh lich su cua Getty-Hinh-5
 • Anh: Cach mang Thang Muoi 1917 qua loat anh lich su cua Getty-Hinh-6
 • Anh: Cach mang Thang Muoi 1917 qua loat anh lich su cua Getty-Hinh-7
 • Anh: Cach mang Thang Muoi 1917 qua loat anh lich su cua Getty-Hinh-8
 • Anh: Cach mang Thang Muoi 1917 qua loat anh lich su cua Getty-Hinh-9
 • Anh: Cach mang Thang Muoi 1917 qua loat anh lich su cua Getty-Hinh-10
 • Anh: Cach mang Thang Muoi 1917 qua loat anh lich su cua Getty-Hinh-11
 • Anh: Cach mang Thang Muoi 1917 qua loat anh lich su cua Getty-Hinh-12
 • Anh: Cach mang Thang Muoi 1917 qua loat anh lich su cua Getty-Hinh-13
 • Anh: Cach mang Thang Muoi 1917 qua loat anh lich su cua Getty-Hinh-14
 • Anh: Cach mang Thang Muoi 1917 qua loat anh lich su cua Getty-Hinh-15
 • Anh: Cach mang Thang Muoi 1917 qua loat anh lich su cua Getty-Hinh-16
 • Anh: Cach mang Thang Muoi 1917 qua loat anh lich su cua Getty-Hinh-17