Cảnh tượng khủng khiếp trong thảm họa động đất San Francisco 1906

Người ta ước tính rằng khoảng 3.000 người đã chết sự sụp đổ của các tòa nhà cùng những đám cháy kinh hoàng trong thảm họa động đất ở thành phố San Francisco năm 1906.

  • Canh tuong khung khiep trong tham hoa dong dat San Francisco 1906
  • Canh tuong khung khiep trong tham hoa dong dat San Francisco 1906-Hinh-2
  • Canh tuong khung khiep trong tham hoa dong dat San Francisco 1906-Hinh-3
  • Canh tuong khung khiep trong tham hoa dong dat San Francisco 1906-Hinh-4
  • Canh tuong khung khiep trong tham hoa dong dat San Francisco 1906-Hinh-5
  • Canh tuong khung khiep trong tham hoa dong dat San Francisco 1906-Hinh-6
  • Canh tuong khung khiep trong tham hoa dong dat San Francisco 1906-Hinh-7
  • Canh tuong khung khiep trong tham hoa dong dat San Francisco 1906-Hinh-8
  • Canh tuong khung khiep trong tham hoa dong dat San Francisco 1906-Hinh-9
  • Canh tuong khung khiep trong tham hoa dong dat San Francisco 1906-Hinh-10
T.B (tổng hợp)