Câu chuyện lịch sử bất ngờ về tên gọi thành phố Quy Nhơn

Trong quá khứ, thành phố Quy Nhơn từng mang tên Hoài Nhân, rồi Quy Nhân. Đây đều là những tên gọi mang nhiều ý nghĩa. Cách viết “Quy” hay “Qui” cũng là một vấn đề tốn nhiều giấy mực...

  • Cau chuyen lich su bat ngo ve ten goi thanh pho Quy Nhon
  • Cau chuyen lich su bat ngo ve ten goi thanh pho Quy Nhon-Hinh-2
  • Cau chuyen lich su bat ngo ve ten goi thanh pho Quy Nhon-Hinh-3
  • Cau chuyen lich su bat ngo ve ten goi thanh pho Quy Nhon-Hinh-4
  • Cau chuyen lich su bat ngo ve ten goi thanh pho Quy Nhon-Hinh-5
  • Cau chuyen lich su bat ngo ve ten goi thanh pho Quy Nhon-Hinh-6
  • Cau chuyen lich su bat ngo ve ten goi thanh pho Quy Nhon-Hinh-7
  • Cau chuyen lich su bat ngo ve ten goi thanh pho Quy Nhon-Hinh-8
  • Cau chuyen lich su bat ngo ve ten goi thanh pho Quy Nhon-Hinh-9
  • Cau chuyen lich su bat ngo ve ten goi thanh pho Quy Nhon-Hinh-10
Quốc Lê