Câu chuyện lịch sử của hộp cao Sao Vàng huyền thoại

Câu chuyện về cao Sao Vàng khởi nguồn vào thời kháng chiến chống Pháp. Khi đó tại Việt Nam đã có một sản phẩm thông dụng là dầu cù là...

  • Cau chuyen lich su cua hop cao Sao Vang huyen thoai
  • Cau chuyen lich su cua hop cao Sao Vang huyen thoai-Hinh-2
  • Cau chuyen lich su cua hop cao Sao Vang huyen thoai-Hinh-3
  • Cau chuyen lich su cua hop cao Sao Vang huyen thoai-Hinh-4
  • Cau chuyen lich su cua hop cao Sao Vang huyen thoai-Hinh-5
  • Cau chuyen lich su cua hop cao Sao Vang huyen thoai-Hinh-6
  • Cau chuyen lich su cua hop cao Sao Vang huyen thoai-Hinh-7
  • Cau chuyen lich su cua hop cao Sao Vang huyen thoai-Hinh-8
  • Cau chuyen lich su cua hop cao Sao Vang huyen thoai-Hinh-9
  • Cau chuyen lich su cua hop cao Sao Vang huyen thoai-Hinh-10
T.B (tổng hợp)