Cố đô Huế năm 1989 qua ảnh của Francoise De Mulder

Người lái đò trên sông Hương, cậu bé trên Ngọ Môn, chân dung cô thợ may... là những hình ảnh mộc mạc về cuộc sống ở Cố đô Huế năm 1989 do nữ phóng viên Pháp Francoise De Mulder ghi lại.

 • Co do Hue nam 1989 qua anh cua Francoise De Mulder
 • Co do Hue nam 1989 qua anh cua Francoise De Mulder-Hinh-2
 • Co do Hue nam 1989 qua anh cua Francoise De Mulder-Hinh-3
 • Co do Hue nam 1989 qua anh cua Francoise De Mulder-Hinh-4
 • Co do Hue nam 1989 qua anh cua Francoise De Mulder-Hinh-5
 • Co do Hue nam 1989 qua anh cua Francoise De Mulder-Hinh-6
 • Co do Hue nam 1989 qua anh cua Francoise De Mulder-Hinh-7
 • Co do Hue nam 1989 qua anh cua Francoise De Mulder-Hinh-8
 • Co do Hue nam 1989 qua anh cua Francoise De Mulder-Hinh-9
 • Co do Hue nam 1989 qua anh cua Francoise De Mulder-Hinh-10
 • Co do Hue nam 1989 qua anh cua Francoise De Mulder-Hinh-11
 • Co do Hue nam 1989 qua anh cua Francoise De Mulder-Hinh-12
 • Co do Hue nam 1989 qua anh cua Francoise De Mulder-Hinh-13
 • Co do Hue nam 1989 qua anh cua Francoise De Mulder-Hinh-14
T.B (tổng hợp)