Khó tin cách Liên Xô qua mặt Đức quốc xã bảo vệ di tích Leningrad

Đức quốc xã vây hãm thành phố Leningrad của Liên Xô từ năm 1941 - 1944. Trước các cuộc tấn công dữ dội của quân Đức, giới chức Leningrad có một giải pháp nhằm bảo vệ các công trình quan trọng không bị phá hủy. 

  • Kho tin cach Lien Xo qua mat Duc quoc xa bao ve di tich Leningrad
  • Kho tin cach Lien Xo qua mat Duc quoc xa bao ve di tich Leningrad-Hinh-2
  • Kho tin cach Lien Xo qua mat Duc quoc xa bao ve di tich Leningrad-Hinh-3
  • Kho tin cach Lien Xo qua mat Duc quoc xa bao ve di tich Leningrad-Hinh-4
  • Kho tin cach Lien Xo qua mat Duc quoc xa bao ve di tich Leningrad-Hinh-5
  • Kho tin cach Lien Xo qua mat Duc quoc xa bao ve di tich Leningrad-Hinh-6
  • Kho tin cach Lien Xo qua mat Duc quoc xa bao ve di tich Leningrad-Hinh-7
  • Kho tin cach Lien Xo qua mat Duc quoc xa bao ve di tich Leningrad-Hinh-8
  • Kho tin cach Lien Xo qua mat Duc quoc xa bao ve di tich Leningrad-Hinh-9
  • Kho tin cach Lien Xo qua mat Duc quoc xa bao ve di tich Leningrad-Hinh-10
Tâm Anh (theo RBTH)