Loạt ảnh Cách mạng Tháng Tám sục sôi 70 năm trước

Theo VietnamPlus -

Những bức ảnh ghi lại không khí Cách mạng tháng Tám sục sôi của các giai cấp, tầng lớp nhân dân VN lật đổ ách thống trị của đế quốc, thực dân, phong kiến.

  • Loat anh Cach mang Thang Tam suc soi 70 nam truoc
  • Loat anh Cach mang Thang Tam suc soi 70 nam truoc-Hinh-2
  • Loat anh Cach mang Thang Tam suc soi 70 nam truoc-Hinh-3
  • Loat anh Cach mang Thang Tam suc soi 70 nam truoc-Hinh-4
  • Loat anh Cach mang Thang Tam suc soi 70 nam truoc-Hinh-5
  • Loat anh Cach mang Thang Tam suc soi 70 nam truoc-Hinh-6
  • Loat anh Cach mang Thang Tam suc soi 70 nam truoc-Hinh-7
  • Loat anh Cach mang Thang Tam suc soi 70 nam truoc-Hinh-8