Loạt ảnh sư đoàn Anh Cả Đỏ của Mỹ thời CTVN (1)

T.B (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Từ 1967, Mỹ đã đưa Sư đoàn Bộ binh số 1 nổi tiếng thiện chiến, được mệnh danh là Sư đoàn Anh Cả Đỏ vào tham chiến tại vùng Đông Nam Bộ.

  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (1)
  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (1)-Hinh-2
  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (1)-Hinh-3
  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (1)-Hinh-4
  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (1)-Hinh-5
  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (1)-Hinh-6
  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (1)-Hinh-7
  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (1)-Hinh-8
  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (1)-Hinh-9
  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (1)-Hinh-10