Loạt ảnh sư đoàn Anh Cả Đỏ của Mỹ thời CTVN (2)

T.B (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Sư đoàn Bộ binh số 1 hay Sư đoàn Anh Cả Đỏ là lực lượng nổi tiếng của Mỹ từng tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam.

  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (2)
  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (2)-Hinh-2
  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (2)-Hinh-3
  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (2)-Hinh-4
  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (2)-Hinh-5
  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (2)-Hinh-6
  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (2)-Hinh-7
  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (2)-Hinh-8
  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (2)-Hinh-9
  • Loat anh su doan Anh Ca Do cua My thoi CTVN (2)-Hinh-10