Loạt dấu ấn khó quên về quê hương quan họ Bắc Ninh

Dưới các triều đại phong kiến, Bắc Ninh được gọi là Kinh Bắc. Năm 1823, trấn Kinh Bắc đổi thành trấn Bắc Ninh... Ít ai biết rằng, vùng đất này là vương quốc của lễ hội, chủ nhân của tranh Đông Hồ, đồng thời là trung tâm công nghiệp điện tử...  

 • Loat dau an kho quen ve que huong quan ho Bac Ninh
 • Loat dau an kho quen ve que huong quan ho Bac Ninh-Hinh-2
 • Loat dau an kho quen ve que huong quan ho Bac Ninh-Hinh-3
 • Loat dau an kho quen ve que huong quan ho Bac Ninh-Hinh-4
 • Loat dau an kho quen ve que huong quan ho Bac Ninh-Hinh-5
 • Loat dau an kho quen ve que huong quan ho Bac Ninh-Hinh-6
 • Loat dau an kho quen ve que huong quan ho Bac Ninh-Hinh-7
 • Loat dau an kho quen ve que huong quan ho Bac Ninh-Hinh-8
 • Loat dau an kho quen ve que huong quan ho Bac Ninh-Hinh-9
 • Loat dau an kho quen ve que huong quan ho Bac Ninh-Hinh-10
 • Loat dau an kho quen ve que huong quan ho Bac Ninh-Hinh-11
 • Loat dau an kho quen ve que huong quan ho Bac Ninh-Hinh-12
Thu Hà (TH)