Lý giải tên gọi đặc biệt của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Có thể nói, tên gọi Phan Rang – Tháp Chàm là cái tên hy hữu, khi một công trình kiến trúc cụ thể được dùng để đặt tên cho một địa danh hành chính quy mô cấp thị xã - thành phố.

  • Ly giai ten goi dac biet cua thanh pho Phan Rang - Thap Cham
  • Ly giai ten goi dac biet cua thanh pho Phan Rang - Thap Cham-Hinh-2
  • Ly giai ten goi dac biet cua thanh pho Phan Rang - Thap Cham-Hinh-3
  • Ly giai ten goi dac biet cua thanh pho Phan Rang - Thap Cham-Hinh-4
  • Ly giai ten goi dac biet cua thanh pho Phan Rang - Thap Cham-Hinh-5
  • Ly giai ten goi dac biet cua thanh pho Phan Rang - Thap Cham-Hinh-6
  • Ly giai ten goi dac biet cua thanh pho Phan Rang - Thap Cham-Hinh-7
  • Ly giai ten goi dac biet cua thanh pho Phan Rang - Thap Cham-Hinh-8
  • Ly giai ten goi dac biet cua thanh pho Phan Rang - Thap Cham-Hinh-9
  • Ly giai ten goi dac biet cua thanh pho Phan Rang - Thap Cham-Hinh-10
Quốc Lê