“Mổ xẻ” siêu vũ khí đối đầu quân đồng minh của trùm phát xít Hitler

Trong Chiến tranh thế giới 2, chính quyền trùm phát xít Hitler từng cho sáng chế và sản xuất siêu vũ khí nặng hơn 1.300 tấn có tên Schwerer Gustav với mục đích đối trọng với sức mạnh quân sự của quân Đồng minh.

  • “Mo xe” sieu vu khi doi dau quan dong minh cua trum phat xit Hitler
  • “Mo xe” sieu vu khi doi dau quan dong minh cua trum phat xit Hitler-Hinh-2
  • “Mo xe” sieu vu khi doi dau quan dong minh cua trum phat xit Hitler-Hinh-3
  • “Mo xe” sieu vu khi doi dau quan dong minh cua trum phat xit Hitler-Hinh-4
  • “Mo xe” sieu vu khi doi dau quan dong minh cua trum phat xit Hitler-Hinh-5
  • “Mo xe” sieu vu khi doi dau quan dong minh cua trum phat xit Hitler-Hinh-6
  • “Mo xe” sieu vu khi doi dau quan dong minh cua trum phat xit Hitler-Hinh-7
  • “Mo xe” sieu vu khi doi dau quan dong minh cua trum phat xit Hitler-Hinh-8
  • “Mo xe” sieu vu khi doi dau quan dong minh cua trum phat xit Hitler-Hinh-9
  • “Mo xe” sieu vu khi doi dau quan dong minh cua trum phat xit Hitler-Hinh-10
XB (theo ATI)